Vyhledávání


Prodejní doba:

zahradní centrum

KAVÁRNA

a velkoobchod :

 

Po - So    7 - 18 hodin

Ne            9 - 18 hodin

 

Motýlárium zavřeno.

 

V neděli pouze

maloobchod.

 
 

 

Naše sesterská firma :

BBCOM s.r.o. Letohrad

bbcom.cz/sortiment/hobby-substraty-florcom

BBCOM.cz

 

 

 

 

Sphere
CARTE


 


Podmínky Vánoční soutěže 2020

          Vánoční soutěž se zahradním centrem Florcenter
1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je společnost Florcenter s.r.o., sídlem Šlechtitelů 802, Olomouc, PSČ 783 71, IČ 47150530, zaps. u krajského soudu v Ostravě. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoli společnosti Facebook.
2. Pravidla soutěže Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období k nahlédnutí na adrese: www.florcenter.cz Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.
3. Termín a místo soutěže Soutěž bude probíhat na oficiálních facebookových stránkách zahradního centra Florcenter na adrese https://www.facebook.com/zahradnicentrumflorcenter/ v období od 27.11. 2020 do 10.12. 2020 (dále „Soutěžní období“).
4. Účastníci soutěže Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou v České republice a osoba mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce.
Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele, organizátora a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky jsou považovány rovněž osoby blízké (§ 22 občanského zákoníku) a osoby tvořící společnou domácnost. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, v jejichž chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření z chování, které je v rozporu s pravidly a se smyslem této soutěže. Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat xenofobní, vulgární, rasistické a další urážlivé výrazy. Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva.
5. Jak se soutěže platně zúčastnit? Soutěž je určena pro širokou veřejnost a pro fanoušky oficiální facebookové stránky zahradního centra Florcenter na internetové adrese https://www.facebook.com/zahradnicentrumflorcenter/. Uživatel soutěží splněním pravidel, které jsou napsané u soutěžního příspěvku.
6. Vyhodnocení soutěže Uživatelé, kteří splní pravidla budou zařazeni do soutěže. Uveřejnění vítěze proběhne na facebookových stránkách zahradního centra Florcenter. V soutěžním příspěvku bude zveřejněn obrázek stromků a uživatelé budou moci odhadovat, kolik stromků se na obrázku nachází. Výhercem se stanou 3 nejbližší odhady. V případě více shodných nejbližších odhadů, bude vybíráno formou losování z těchto odhadů.
 
7. Ceny v soutěži 3 výherci, kteří si budou moci vybrat jeden z nabízených vánočních stromků, dle vlastního výběru. Oznámení o výherci proběhne na https://www.facebook.com/zahradnicentrumflorcenter/ Nebude-li výherce reagovat nejpozději do 15 dnů od skončení soutěže, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhru (vánoční stromek) si soutěžící přijede vybrat osobně do zahradního centra Florcenter .
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
a) v rozsahu jména, příjmení a e-mailové adresy
b) za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této soutěže a dále také pro marketingové a obchodní aktivity pořadatele; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb dle zákona č. 480/2004 Sb.
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení do soutěže.
d) Soutěžící si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Florcenter s.r.o. učiněno písemně. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení a platí i pro organizátory soutěže.
e) v rozsahu fotografie, která bude pořízena vítězem
9. Práva a povinnosti Pořadatele
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na internetové stránce https://www.facebook.com/zahradnicentrumflorcenter/
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Účastí v soutěži podle článku 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a doporučení pořadatele, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.
 

 

AKCE

Program :

30.11.- 1.12. Advent v ZC  - výroba adventních věnců

                                              - malovaní na skleněné ozdoby

                                             -  zdobení perníčků

2.12.- 8.12 Mikulášský týden

                                            - mikulášská káva:
                                          při nákupu v zahradním centru nad 500 Kč  -  2 kávy za cenu 1

                                            - malovaní na skleněné ozdoby

                                            - zdobení perníčků

14.12. - 15.12. Adventní dílny

                                           - výroba vánočních dekorací z řezaných květin

                                          - malovaní na skleněné ozdoby

                                          - zdobení perníčků

 

21.12. - 22.12.Adventní dílny

                                         - výroba vánočních dekorací z řezaných květin

                                          - malovaní na skleněné ozdoby

                                          - zdobení perníčků

Od pondělka 18.listopadu začíná prodejní výstava orchidejí.

Nabízíme široký výběr barev a velikostí těchto krásných exotických květin.

Skončilo léto a je tady podzim,studený vítr nad polem hraje si s bílým chmýřím, snad  si alespoň v slunci zaplavem .....

 

Není to tak dlouho, co se v námi léto rozloučilo. Věříme, že se najde mnoho lidiček, kterým chybí už nyní.

Abychom vám zpříjemnili nejen nákup u nás, ale i hlásící se podzim ....téměř zimu ..... pořídili jsem u nás koutek, kde se můžete projít mezi motýly.

 

V sobotu 16.listopadu pro vás otevíráme MOTÝLARIUM.

Vemte děti a ukažte jim, jak se z kukel líhnou tito krásní barevní tvorové.

 

Současně bude probíhat i ochutnávka Svatomartinského vína s odborným výkladem.

 

ČAS  VÁNOČNÍ

Tiše a ochotně, purpura na plotně voní, stále voní, nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad někde v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní,......

 

Ať se snažíme sebevíc, čas zastavit nelze .....

Vnímáte , že se blíží konec roku a nikterak vás to netěší? Než ale rok nadobro odejde, čekají nás ještě jedny překrásné svátky..... VÁNOCE. Vytvořte ve  svých  domovech oazu klidu, radosti a harmonie.

Budeme se těšit, že nás navštívíte a z dekorací, které jsme pro vás v předstihu připravili, si vyberete drobnost,

která podtrhne ono přicházející kouzlo svateční chvíle.

 My jsme na váš příchod připraveni, abyste měli dostatek času k výběru a mohli se na svátky naladit.

Navštivte naše zahradní centrum a nechte se na chvíli přenést do atmosféry sváteční.

Jistě zde naleznete maličkost, která vás a vaše blízké dokáže pohladit po dušičce.Více zde: https://www.florcenter.cz/

Ať se snažíme sebevíc, čas zastavit nelze .....

Vnímáte , že se blíží konec roku a nikterak vás to netěší? Než ale rok nadobro odejde, čekají nás ještě jedny překrásné svátky..... VÁNOCE. Vytvořte ve  svých  domovech oazu klidu, radosti a harmonie.

Budeme se těšit, že nás navštívíte a z dekorací, které jsme pro vás v předstihu připravili, si vyberete drobnost,

která podtrhne ono přicházející kouzlo svateční chvíle.

 My jsme na váš příchod připraveni, abyste měli dostatek času k výběru a mohli se na svátky naladit.

Navštivte naše zahradní centrum a nechte se na chvíli přenést do atmosféry sváteční.

Jistě zde naleznete maličkost, která vás a vaše blízké dokáže pohladit po dušičce.Více zde: https://www.florcenter.cz/

Ať se snažíme sebevíc, čas zastavit nelze .....

Vnímáte , že se blíží konec roku a nikterak vás to netěší? Než ale rok nadobro odejde, čekají nás ještě jedny překrásné svátky..... VÁNOCE. Vytvořte ve  svých  domovech oazu klidu, radosti a harmonie.

Budeme se těšit, že nás navštívíte a z dekorací, které jsme pro vás v předstihu připravili, si vyberete drobnost,

která podtrhne ono přicházející kouzlo svateční chvíle.

 My jsme na váš příchod připraveni, abyste měli dostatek času k výběru a mohli se na svátky naladit.

Navštivte naše zahradní centrum a nechte se na chvíli přenést do atmosféry sváteční.

Jistě zde naleznete maličkost, která vás a vaše blízké dokáže pohladit po dušičce.Více zde: https://www.florcenter.cz/

Ať se snažíme sebevíc, čas zastavit nelze .....

Vnímáte , že se blíží konec roku a nikterak vás to netěší? Než ale rok nadobro odejde, čekají nás ještě jedny překrásné svátky..... VÁNOCE. Vytvořte ve  svých  domovech oazu klidu, radosti a harmonie.

Budeme se těšit, že nás navštívíte a z dekorací, které jsme pro vás v předstihu připravili, si vyberete drobnost,

která podtrhne ono přicházející kouzlo svateční chvíle.

 My jsme na váš příchod připraveni, abyste měli dostatek času k výběru a mohli se na svátky naladit.

Navštivte naše zahradní centrum a nechte se na chvíli přenést do atmosféry sváteční.

Jistě zde naleznete maličkost, která vás a vaše blízké dokáže pohladit po dušičce.